skip to Main Content

Over onze vereniging

Als school horen wij bij NoorderBasis, een scholenvereniging met 33 (basis)scholen in Groningen, Friesland en Drenthe. Kinderen zijn een geschenk van God! Op deze scholen willen we ieder kind ontwikkelen en leerlingen begeleidt de ruimte geven zich op eigen wijze te ontwikkelen. Door aantrekkelijk onderwijs aan te bieden kunnen we de kinderen toerusten voor na de basisschool: het vervolgonderwijs, maar ook voor hun latere leven. Bij dit alles is de Bijbel onze basis.

NoorderBasis is een vereniging met (basis)scholen in Noord-Nederland.

Bezoek hier de website van NoorderBasis

Back To Top