skip to Main Content

Opvang op school

De kinderen van Basisschool De Rank kunnen tijdens de middagpauze van 12.15-13.00 uur overblijven op school. Ouders die kiezen voor de Rank, kiezen vanuit levensbeschouwelijke overtuiging bewust voor de identiteit van gereformeerd basisonderwijs. Daardoor komt het voor dat veel kinderen niet dicht bij school wonen. Kinderen, vanaf groep 1, blijven tijdens de middagpauze over. Dat is uiteraard geen verplichting. De groepen 1 tot en met 4 blijven drie dagen over (maandag, dinsdag en donderdag) en de groepen 5 tot en met 8 vier dagen (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag). Om dat mogelijk te maken, hebben we Tussenschoolse Opvang (TSO) op De Rank georganiseerd

Tussenschoolse opvang

De TSO wordt tot op heden mogelijk gemaakt door een team van vaste vrijwilligers, de inzet van leerkrachten en de inzet van ouders. De leerkrachten gaan van 12:15 uur tot 12:30 uur in de eigen klas eten met de kinderen. Vanaf 12:30 uur gaan de kinderen naar het schoolplein waar toezicht gehouden wordt door twee vaste TSO vrijwilligers en twee ouders.  Alle ouders van de kinderen draaien mee in het rooster dat wordt gemaakt: elke dag zijn er twee ouders ‘TSO-assistent’ naast de vaste vrijwilligers. De namen van de vaste TSO’ers  staan in de ínformatiegids. De TSO wordt aangestuurd vanuit de afdelingsraad.

Buitenschoolse opvang

Sinds 2007 zijn basisscholen verplicht de aansluiting tussen opvang en onderwijs te organiseren. De opvang wordt voor onze school verzorgd door twee kinderopvangorganisaties. Ouders regelen zelf de inschrijving van hun kind bij de kinderopvangorganisatie.

In Roden wordt BSO aangeboden door onder andere Kidscasa met locaties Dinges, De Vlieger en De Toppers. Verder kunt u via www.kidscasa.nl meer informatie vinden over de buitenschoolse opvang.

opvang-400×600
Back To Top