skip to Main Content

Ons onderwijs

Het team van De Rank staat met enthousiasme en toewijding klaar voor alle kinderen om hen goed onderwijs en een mooie schooltijd te bieden. Passie, Identiteit en Toekomstgericht onderwijs staan daarbij centraal. Wij doen er alles aan om kinderen helemaal tot hun recht te laten komen. Dat betekent dat ieder kind het onderwijs en de zorg krijgt die bij zijn talenten en mogelijkheden past.

ons onderwijs

Onderwijsvorm

Wij werken op school met jaargroepen. Dat betekent dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Hier leren ze een afgesproken leerstofpakket, wat aangevuld wordt door andere activiteiten zoals onder andere projectweken, cultuureducatie met behulp van Cultuurmenu en sportdagen.

In ons lesgeven houden we rekening met verschillen en passen ons onderwijs daarop aan, zowel in leerstof, tijd en tempo. Zelfstandig werken en samenwerken oefenen we door middel van het stoplicht, de vraagdobbelsteen, coöperatieve werkvormen.

Ontwerp_Futura

Kanjertraining

De sociaal emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk op onze school. Voor een goede cognitieve en persoonlijke ontwikkeling moeten kinderen zich veilig voelen. Ieder kind mag zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen. Elke week worden er lessen gegeven in de kanjertraining om zo de sociale vaardigheden van leerlingen te versterken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren ook om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij maken we op onze school gebruik van de kanjerafspraken: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we hebben plezier, we werken samen en we doen mee. Je mag leren om jezelf te zijn!

Back To Top